Profilaktyka prawna z udziałem policjantów

W ramach profilaktyki do naszej szkoły przyjechali policjanci z Komendy Powiatowej Policji i we wszystkich klasach przeprowadzili z młodzieżą i dziećmi pogadankę nt.: „Odpowiedzialność karna wśród nieletnich”. Jak sami policjanci mówili, zaskoczyła ich aktywność naszych wychowanków i mnóstwo pytań.

ZDJĘCIA