Pierwszy krok w kierunku wyboru zawodu

W klasie VIII w ramach zajęć z doradztwa zawodowego zajęcia prowadziła dzisiaj pani Iwona Gryź z Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach. Przeprowadziła z młodzieżą warsztaty nt.: „Pierwszy krok w kierunku wyboru zawodu”. Koniec szkoły podstawowej i perspektywa wyboru szkoły średniej to czas, kiedy kształtuje się przyszły zawód.

ZDJĘCIA