Co to jest hejt. Warsztaty w kl. V

W poniedziałek podczas godziny wychowawczej klasa V omawiała tematykę hejtu. Uczniowie pracowali zespołowo i wykazali się bardzo dużą wiedzą oraz dojrzałością w tej kwestii. Pytania, które się pojawiały to „Co to jest hejt?” i „Co nie jest hejtem”. Uczniowie musieli wypisać na kartkach „złote myśli”, a następnie je odczytać. Kolejnym zadaniem było dokończenie zdania-każda z grup otrzymała inną treść. Wszystkie grupy musiały stanąć na przeciwko siebie i odczytać zdanie na głos. Podczas rozmów również nawiązaliśmy do spektaklu Hejt School Musical, na którym uczniowie byli w ubiegłym tygodniu.

ZDJĘCIA