Święto Niepodległości

Święto Niepodległości to dzień dumy z tego, że jesteśmy Polakami i możemy żyć w wolnym kraju. 101 lat temu wolność Polsce została zwrócona a raczej wywalczona.
Z okazji zbliżającego się święta uczniowie klasy IV wraz z kolegami i koleżankami klas starszych przygotowali akademię, podczas której przypomnieli czas dążenia do wolności. Dziękujemy p. Waldkowi Turowskiemu oraz p. Grzegorzowi Puzdrowskiemu za przygotowanie uczniów.
Włączając się w akcję Ministerstwa Edukacji zaśpiewaliśmy wszystkie 4 zwrotki naszego Hymnu Narodowego.

W sam dzień 11 listopada delegacja naszej szkoły z panią wicedyrektor Krystyną Cieszyńską złożyła kwiaty pod pomnikiem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. W uroczystościach udział brał również nasz poczet sztandarowy.

ZDJĘCIA