Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

Wyjątkowa uroczystość odbyła się 22 października w kościele św. Kazimierza w Kartuzach. W obecności dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły, w obecności ks. proboszcza parafii, rodziców, dziadków i rodzeństwa, ślubowanie złożyli nasi pierwszoklasiści oraz uczniowie starszych klas, którzy dołączyli do społeczności szkolnej w tym roku.

Uczniowie Katolika ślubowali w obecności Boga w Najświętszym Sakramencie i relikwii św. Jana Pawła II, które specjalnie na tę okoliczność ustawiono pod wizerunkiem naszego niezapomnianego Papieża Polaka.

Swoją obecnością zaszczycił wszystkich Mariusz Treder, przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach.

W homilii ks. Grzegorz Kudelski, dyrektor kartuskiego katolika, przypomniał nie tylko postać patrona szkoły, ale też św. Matki Teresy z Kalkuty, z którą przez wiele lat przyjaźnił się i korespondował Papież Polak. Jak przypomniał ks. Grzegorz, Matka Teresa wielokrotnie powtarzała, że jest tylko „ołówkiem w ręku Boga”.
W każdym ołówku, bez względu na to jak piękny miałby kolor, najważniejsze jest to co znajduje się wewnątrz, czyli w tym wypadku grafit. To co jest w środku musi zostawić ślad. Ołówek, dzięki temu co ma w środku, zostawi ślad w zeszytach. Można go też złamać, podeptać, ale to co w środku, zawsze pozostanie. To, co w środku zawsze pozostawi swój ślad.

– Wasze wnętrze, to co macie w środku, też pozostawi po sobie ślad, zarówno w tej szkole, w naszym kraju, na świecie. Podobnie jak w niektórych przypadkach wasze starsze rodzeństwo pozostawiło swój ślad w tej szkole, jej założyciele przed 21 laty, nauczyciele, wychowawcy, tak i wy swój ślad, cząstkę swojego wnętrza tu pozostawicie – powiedział ks. dyrektor.

Tuż przed pasowaniem, ks. dyrektor Grzegorz Kudelski stanął przed dziećmi z tą ogromną, błękitną z zewnątrz kredką, której wnętrze służyć będzie dzieciom do kolorowania każdego dnia w tej szkole. Kredka była tak duża, że zapewne starczy dla wszystkich 13 pierwszoklasistów.

ZDJĘCIA