„Szkoła pamięta” – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej

W ramach zajęć formacyjnych włączyliśmy się dzisiaj w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” i zorganizowaliśmy spotkanie z p. Kazimierzem Borzestowskim. Pan Kazimierz opowiedział nam o osobach ważnych dla naszej ojczyzny i dla naszego regionu. Poszliśmy pod pomnik gen. Józefa Piłsudskiego. To nasz prelegent opowiedział o tej ważnej dla Polski postaci. Później przeszliśmy pod pomnik Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Niewielu zapewne zna historię powstania tego miejsca. Dziś p. Kazimierz nam o tym opowiedział. No i na koniec podeszliśmy do obelisku Danki Sidzikówny „Inki”, młodej sanitariuszki, która została skazana na śmierć i zamordowana przez UB w strasznych czasach komunizmu, za to że broniła wolnej Polski. Bardzo dziękujemy p. Kazimierzowi Borzestowskiemu za poświęcony nam czas.

ZDJĘCIA