Lekcja w terenie

23 października klasa VI wraz z wychowawcą wybrała się na spacer krajobrazowy, którego hasłem przewodnim była „Woda w krajobrazie”. Organizatorami tego wydarzenia był Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Kaszubski Park Krajobrazowy w Kartuzach oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Spacer poprzedzony był wykładem p. Edmunda Ulenberga, pracownika stacji limnologicznej w Borucinie na temat „Wykorzystanie oraz znaczenie wody dla człowieka na podstawie jezior jako naturalnych zbiorników”. Mieliśmy także okazję wysłuchać pani Edyty Zientarskiej, kierownika Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Kartuzach, która omówiła plan rewitalizacji kartuskich jezior. Dziękujemy za zorganizowanie bardzo interesującego spotkania p. Monice Rekowskiej – kierownikowi KPK, p. Lucynie Mollin – gł. specjaliście OEE w Szymbarku, p. Katarzynie Sikorskiej i p. Marcinowi Sidorukowi.

ZDJĘCIA