Kolejny wyjazd z j. kaszubskiego

Tak më sã dzysô ùczëlë👍 A bawilë sã tak, że nama jaż żôl bëło wëchadac 🙂”Minigolf na Mapie Kaszub”. Bëło baro fejno🥰
Warto ucestniczyć w zajęciach kaszubskich. Zarówno w nauce języka, historii jak i poznawaniu walorów turystycznych naszego pięknego regionu. Słoneczko świeciło i deszcz nie padał👍 Wszyscy świetnie się bawili a dziewczyny trudno było wyciągnąć z zagrody królików😜

ZDJĘCIA