Integracja klas IV i VI w Szymbarku

Klasy IV i VI uczestniczyły w wyjeździe integracyjnym, który odbył się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Uczniowie mieli okazję poznać krajobraz Kaszub omawiając wraz z przewodnikiem zjawiska przyrody występujące na terenie Kaszub. Były warsztaty przyrodnicze z użyciem kompasu i nauka odczytywania danych z mapy, które z pewnością wzbogaciły wiedzę i doświadczenie uczniów. Nocne podchody i ognisko zintegrowały klasy, a akcja „Grzybobrania” dała okazję do owocnej w grzyby rywalizacji. Pogoda dopisała a uśmiechy na twarzach są dowodem na to, że wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu i z pewnością z ochotą i że zdobytą wiedzą będą odwiedzać piękne kaszubskie lasy.

ZDJĘCIA