Stypendia Wójta Przodkowa dla naszych uczniów

Nasi uczniowie z kolejnymi stypendiami. Tym razem są to stypendia motywacyjne Wójta Gminy Przodkowo. Stypendia te mają na celu promowanie i wyróżnianie uzdolnionych uczniów. Za II semestr roku szkolnego 2018/2019 nagrodzonych zostało łącznie 47 stypendystów. 32 z nich to ostatni już gimnazjaliści, 13 trafiło do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dwie nagrody wręczono także studentom z gminy.
Łącznie na ten cel gmina Przodkowo przeznaczyła ponad 30 tys. zł.
Wśród nagrodzonych jest troje naszych uczniów, dziś już absolwentów: Hanna Wiecka, Małgorzata Król, Klaudia Dobrzyńska i Michał Czapliński.

ZDJĘCIA