J. angielski w klasie IV

Podczas zajęć z języka angielskiego chłopcy z klasy IV przedstawiali swoje drzewa genealogiczne. Nasza nauczycielka, p. Edyta Pyszka wprowadza naukę poprzez zabawę. Przynosi to znakomity efekt. Celem ćwiczenia tym razem było utrwalenie słownictwa związanego rodziną. Chłopcy chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

ZDJĘCIA