Bieg Brzegami Raduni

Kolejny Bieg Brzegami Raduni za nami. Świetna rywalizacja, wspaniała zabawa i na dodatek dobre rezultaty. Najlepsza z naszej szkoły okazała się Luiza Ziemann.
Spotkaliśmy również naszego absolwenta a jednocześnie tegorocznego stypendystę Jana Stromskiego, który był jednym z organizatorów biegu. Gratulujemy sukcesów!

ZDJĘCIA