Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

Dziewiąty już raz uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach uczestniczyli w wymianie polsko-niemieckiej z uczniami katolickiej szkoły Marienschule w Hamm, niedaleko Dortmundu. Od trzech lat w wymianie uczestniczą również młodzi ludzie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.

Dzięki ścisłej współpracy z Domem Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana w Gdańsku nasza młodzież wraz z młodzieżą niemiecką od poniedziałku do czwartku nocowała w Trójmieście, gdzie integrowała się, poznawała kulturę i język obydwu krajów.

W czwartek wieczorem wszyscy przyjechali do Kartuz. Tu uczniowie z Niemiec z poznanymi w Gdańsku polskimi przyjaciółmi zamieszkali u polskich rodzin.

Piątek to dzień pobytu w kartuskich szkołach. Najpierw wszyscy przebywali w gmachu szkoły przy ul. Rynek 6, czyli w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II. Wszystkich przywitał ks. dyrektor Grzegorz Kudelski oraz uczniowie, którzy na czas wizyty niemieckich gości w budynku szkoły mieli przerwę w lekcjach. Uczestniczący w wymianie poznawali kulturę Kaszub. Zaznajomili się z kolorami haftu kaszubskiego, które za pomocą farb przenieśli na przygotowane wcześniej gliniane naczynia. Te własnoręcznie wykonane dzieła każdy z gości zabrał ze sobą do domu. Co warte podkreślenia – tłumaczem podczas tego spotkania była nasza absolwentka – Maja.

Po wizycie w szkole grupa uczestnicząca w szkolnej wymianie udała się do Urzędu Miejskiego w Kartuzach na spotkanie z Burmistrzem. Powitał nas p. Wojciech Jaworowski. Przedstawił młodzieży historię Kartuz, mówił o walorach turystycznych naszego regionu, żywiąc nadzieję na rychły powrót młodzieży w nasze strony.

Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim grupa wybrała się do Kartuskiej Kolegiaty na krótkie zwiedzanie a potem do Szkoły Podstawowej nr 2. Wszystkich przywitał pan dyrektor Piotr Kloczkowski. Dzieci z kartuskiej dwójki ubrane w kaszubskie stroje zaśpiewały piosenki, zaprezentowały instrumenty kaszubskie oraz oprowadziły młodzież po szkole.

Zwieńczeniem wymiany było przedstawienie działań z poszczególnych dni wymiany. Wymieszani uczniowie w grupach polsko-niemieckich opowiadali rodzicom o tym, co robili podczas pobytu w Gdańsku.

Popołudnie to czas przebywania u polskich rodzin. Niestety już jutro rano nasi goście powracają do swoich niemieckich domów w Hamm. Jednak ta rozłąka jest tylko chwilowa, bo już w marcu nasi uczniowie jadą do swoich kolegów i koleżanek w Niemczech.

Dziękujemy p. Annie Warmowskiej oraz pracownikom Domu Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana w Gdańsku za kolejną, tak profesjonalnie przygotowaną wymianę.

ZDJĘCIA