Przetargi

Zadanie II

Ogłoszenie nr 585049-N-2019 z dnia 2019-08-10 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU KOPERT

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Kazimierza w Kartuzach: Wykonanie prac budowlanych (toalety i podjazd dla niepełnosprawnych) w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kartuzach 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Załącznik 1 – Formularz oferty 

Załącznik 2 – Formularz oświadczenia 

Załącznik 3 – Formularz dot. grupy kapitałowej

Załącznik 4 – Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik 5 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 6 – Stwior 1

Załącznik 7 – Stwior 2

Załącznik 8 – Stwior 3

Załącznik 9 – Projekt umowy

Zadanie I 

Ogłoszenie nr 567080-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU KOPERT

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Kazimierza w Kartuzach: Montaż windy osobowej w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Pliki do pobrania:

Załącznik 1 – Formularz Oferty

Załącznik 2 – Formularz oświadczenia 

Załącznik 3 – Formularz wykaz robót

Załącznik 4 – Formularz wykazu osób

Załącznik 5 – Formularz dot. grupy kapitałowej

Załącznik 6 – Projekt umowy

Załącznik 7 – Opis zamówienia rysunki techniczne winda

Załącznik 8 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 9 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót