Zakończenie Roku Szkolnego

19 czerwca w kościele pw. św. Kazimierza odbyła się Msza święta oraz uroczysta akademia związana z zakończeniem Roku Szkolnego 2018/2019 z rozdaniem świadectw wszystkim uczniom.

Na uroczystości zakończenia roku swoją obecnością zaszczycił nas p. Mieczysław Grzegorz Gołuński – Burmistrz Kartuz, ks. dr Ryszard Różycki – asystent kościelny naszej szkoły oraz członkowie Rady Rodziców z Przewodniczącym Rady p. Grzegorzem Stachowiakiem.

Nagród, oklasków i podziwu z osiągnięć naszych zdolnych uczniów nie było końca. Średnia ocen całej szkoły to – 5,08.
Zakończenie roku to również dobra okazja do tego by ogłosić wszystkim kto został wybrany na nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Nową Przewodniczącą została Lena Lisowska. Poczet sztandarowy przekazał również obowiązki swoim młodszym kolegom i koleżankom, którzy złożyli ślubowanie wierności ideałom, jakie są wpisane w sztandar szkoły.

ZDJĘCIA