Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnych

Zrobiliśmy analizę wyników egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów. Jesteśmy super!!!

Gimnazjum:
J. polski: katolik 72,4%, powiat 66%, województwo 62%, kraj 63 %
historia: katolik 70,6%, powiat 57%, województwo 58%, kraj 59 %
matematyka: katolik 67,2%, powiat 53%, województwo 42%, kraj 43 %
przyrodnicze: katolik 66,2%, powiat 55%, województwo 48%, kraj 49 %
j. ang. podst.: katolik 81,4%, powiat 60%, województwo 68%, kraj 68 %
j. ang. rozsz.: katolik 68%, powiat 43%, województwo 53%, kraj 53 %

VIII klasa:
j. polski: katolik 77,9%, powiat 58%, województwo 62%, kraj 63 %
matematyka: katolik 80,8%, powiat 42,6%, województwo 44%, kraj 45 %
j. angielski: katolik 85,8%, powiat 49%, województwo 58%, kraj 59 %

ZDJĘCIA