Ahoj przygodo!

Nasi młodzi Kaszubi uczestniczyli w ostatniej w tym roku szkolnym trzydniowej wycieczce, której celem było poznanie architektury, rejonu i przyrody kaszubskiej. We Mszy św. uczniowie uczestniczyli w Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej Królowej Morza. Pojechali jeszcze zobaczyć m.in. Groty Mechowskie, potem do Piaśnicy, na obiad i do Wejherowa.

ZDJĘCIA