X Zjazd Szkół Rodziny Jana Pawła II

W piątek, 17 maja 2019 r., w Zespole Szkół w Damnicy odbył się X Zjazd Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II. Również delegacja naszej szkoły wybrała się na te uroczystości.
Tegoroczny zjazd nosił hasło: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Zagórzycy, której przewodniczył ks. Bp Arkadiusz Okroj. Następnie wszyscy udali się do Damnicy, gdzie pod obeliskiem Jana Pawła II złożono wiązanki kwiatów. Stamtąd zebrani przeszli do szkoły na dalszą część uroczystości.
Głównym akcentem spotkania było widowisko słowno – muzyczne pt. „Jan Paweł II – portrety papieskie”, przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkoły w Damnicy.
Na koniec uroczystości odbyło się losowanie szkoły, której w przyszłym roku przypadnie zaszczyt organizacji kolejnego zjazdu. Wylosowaną okazała się szkoła w Niepoględziu.

ZDJĘCIA