Urodziny Papieża św. Jana Pawła II – naszego patrona

W maju pamiętamy o urodzinach naszego kochanego Patrona – św. Jana Pawła II. Jak zwykle 16 dzień miesiąca, na pamiątkę wyboru ks. kardynała Karola Wojtyłę na papieża, 16 października 1978r., jest dniem galowym w naszej szkole. Tym razem uczciliśmy naszego patrona bardziej uroczyście. 18 maja obchodziliśmy 99 rocznicę Jego urodzin.Młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny w temacie: Księża poeci. Dziękujemy p. Danucie Skalskiej za koordynowanie spotkania a artystom, recytatorom i osobom zaangażowanym dziękujemy za piękne przygotowanie spotkania dla całej szkolnej społeczności.

ZDJĘCIA