Stypendium Wójta Gminy Przodkowo

Każdego roku nasi uczniowie otrzymują stypendia Burmistrza lub Wójta, za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Aby otrzymać stypendium, kandydat musi spełnić warunki określone każdego roku w regulaminie przyznawania stypendiów poszczególnej gminy. Również w tym roku, tradycyjnie w grupie tych, którzy otrzymali stypendia Wójta Gminy Przodkowo znalazły się: Klaudia Dobrzyńska i Gosia Król Gratulujemy!

ZDJĘCIA