Opłatkowe spotkanie pracowników szkoły

Trwa czas spotkań opłatkowych. Grono pedagogiczne i pracownicy naszej szkoły podtrzymują tradycje i podzielili się ze sobą opłatkiem w świątecznej atmosferze w Karczmie u Philippa w Brodnicy. Ks. Dyrektor złożył wszystkim życzenia, po czym odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa. 
Był poczęstunek prawie jak przy stole wigilijnym, było śpiewanie kolęd no i prezenty.

ZDJĘCIA