Kolejne uczennice uhonorowane stypendium

Nasi uczniowie są nie tylko z Kartuz. Z tej racji mogą korzystać ze stypendiów, które udzielają wójtowie i burmistrzowie gmin sąsiednich. Swoje stypendia w tym roku z rąk Wójta Gminy Przodkowo odebrały Gosia Król i Klaudia Dobrzyńska. Natomiast z rąk Burmistrza Żukowa swoje stypendia odebrały Martyna Antosik i Magdalena Mazurek. Gratulujemy!

ZDJĘCIA