Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców na ręce dyrektora szkoły złożyła życzenia i ofiarowała świąteczny tort. Podczas uroczystości w kościele przewodniczący szkoły raz jeszcze w obecności wszystkich uczniów i nauczycieli złożył życzenia całej społeczności szkoły. To był dzień pełen radości. Uczniowie również skorzystali ze słodkiego poczęstunku, który rodzice przynieśli nauczycielom. Tego dnia uczniowie prowadzili lekcje w zastępstwie za nauczycieli a sami pedagodzy usiedli w ławkach, by stać się grzecznymi uczniami.

ZDJĘCIA 1

ZDJĘCIA 2