Nasi nauczyciele na szkoleniu

Myśl Tomasz Rybaka „Dzieci trzeba tak wychować, aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi” jest jedną z wielu ciekawych przesłań, które wybrzmiały podczas konferencji „Wychowanie jako sztuka przetrwania”, zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Bibliotekę Publiczną w Kartuzach.

Irena Koźmińska – założycielka i prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”; Elżbieta Olszewska – członek zarządu oraz dyrektorka Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” oraz Patrycja Leciej – Andrzejczak, etyk, prawniczka, autorka Projektu Dobrej Komunikacji – w bardzo interesujący sposób przedstawiły najważniejsze czynniki, które wpływają na prawidłowy rozwój emocjonalny i umysłowy dzieci. Wśród wielu z nich na wyróżnienie zasługują konsekwencje mądrego czytania wartościowych książek, oraz świadome zaangażowanie rodziców w proces wychowania i edukacji dzieci.

Idea głośnego czytania i jego wpływu na wszechstronny rozwój dziecka jest propagowana przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Na stronie http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ można znaleźć bardzo dużo interesujących informacji, m.in. Złotą Listę polecanych wartościowych książek do czytania dzieciom, z której to już teraz planujemy zakup do naszej szkolnej biblioteki.

ZDJĘCIA