Nareszcie w szkole jest gwarno i wesoło!

„Rok szkolny 2018/2019 uważam za otwarty.”

Tymi słowami ks. dyrektor uroczyście ogłosił dzisiaj rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019. Po spotkaniach w klasach uczniów z wychowawcami cała społeczność szkoły wyszła do kościoła pw. św. Kazimierza na Mszę św. W kazaniu ks. Waldemar Prondzinski przypomniał, że w naszej szkole kształcimy nie tylko umysły ale również charaktery.

Po Mszy świętej wszyscy wrócili do szkoły, aby wraz z dyrekcją szkoły, całym gronem pedagogicznym i rodzicami, wspólnie rozpocząć rok szkolny.

ZDJĘCIA