Nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli i pracowników

Ks. Dyrektor Grzegorz Kudelski podczas uroczystości zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018 wręczył pracownikom szkoły nagrody za pracę w minionym roku. Nagroda ta jest dowodem wdzięczności za pracę, która wychodziła poza zakres obowiązków a jednocześnie przyniosła szkole i uczniom niewspółmierne korzyści, czego dowodem są przepiękne wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz wysokie średnie uczniów uzyskane na świadectwach szkolnych.

Ks. Dyrektor nagrodził w tym roku:

p. Krystynę Cieszyńską – za wyjątkowe poświęcenie wolnego czasu i tworzenie nadzwyczajnego, pozytywnego klimatu w szkole,

p. Elwirę Prystupę – za wyjątkowe poświęcenie wolnego czasu, pracowitość, sumienność i dyskrecję,

p. Grzegorza Puzdrowskigo – za poświęcenie wolnego czasu, szczególnie przygotowując uroczystości związane z obchodami 20-lecia Szkoły Katolickiej w Kartuzach,

p. Grażynę Recław – za wyjątkowe propagowanie kultury kaszubskiej, nieustające dokształcanie się w tej dziedzinie, za poświęcenie wolnego czasu, organizując wycieczki i warsztaty, a nade wszystko za zmobilizowanie nas do udziału w Konkursie „Kaszëbsczé Karaoke”,

p. Danutę Skalską – za ogromną pomoc w tworzeniu dokumentacji szkolnej, związanej z reformą oświatową oraz za niezwykłą dyspozycyjność,

p. Elżbietę Gafkę – za profesjonalizm, poświęcenie wolnego czasu i tworzenie nadzwyczajnego klimatu, sprzyjającego kształtowaniu wysokich umiejętności matematycznych

ZDJĘCIA