Kolejny dzień otwarty za nami

Rodzice wraz z dziećmi mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły oraz porozmawiać z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz uczniami katolika. Do szkoły na dzień otwarty przybyły dzieci zainteresowane nauką w klasie IV i VII w naszej szkole od września br. Kandydaci zwiedzali pomieszczenia szkolne, brali udział w doświadczeniach chemiczno – biologiczno – fizycznych. Rodzice w tym czasie uzyskali potrzebne informacje nt. nauczania w szkole i dotyczące rekrutacji.

ZDJĘCIA