Dzień otwarty szkoły

Już w czwartek, 17 maja odbędzie się w naszej szkole dzień otwarty. Zapraszamy na spotkanie z uczniami, nauczycielami i dyrekcją szkoły wszystkich rodziców i dzieci, które chcą rozpocząć naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

Od września 2018r. do naszej szkoły przyjmujemy dzieci do klasy IV i do klasy VII.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem można przenieść dzieci ze szkoły, w której dzieci uczą się aktualnie do naszej szkoły. Atrybutem naszej szkoły są mało liczne klasy oraz wyróżniające wyniki edukacyjne uczniów po ukończeniu edukacji w naszej placówce. Dowodem na to są wyśmienite wyniki egzaminów zewnętrznych.

Szczegółowe informacje odnośnie do rekrutacji, oferty edukacyjnej i sukcesów znajdują się na naszej stronie.

Warto też zajrzeć na stronę porównawczą z innymi placówkami na stronie EWD