Konkurs na krótki film o swojej klasie

Samorząd Uczniowski pod okiem opiekunki samorządu p. Edyty Pyszki zorganizował konkurs na krótki film o swojej klasie. Każda z klas zaprezentowała swoją klasę w ciekawy sposób. Pomysły były różne. Trwają prezentacje filmów na forum szkoły. Uczniowie sami mogą się teraz przekonać o dziełach innych klas, aby po rozstrzygnięciu konkursu mieć obraz całości zaangażowania i umiejętności posługiwania się technologią IT przy tworzeniu filmów.

ZDJĘCIA

Film klasa 7 KSP
Film klasa 2 a KG
Film klasa 2 b KG
Film klasa 2 c KG
Film klasa 3 a KG
Film klasa 3 b KG