Warsztaty w EXPERYMENCIE

Młodzież naszej szkoły wczoraj wzięła udział w warsztatach naukowych w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdańsku. Zajęcia odbyły się dzięki trwającemu w naszej szkole projektowi unijnemu „Nowoczesna Szkoła”. Przypomnijmy, że udział w projekcie daje nam dodatkowe możliwości nowoczesnego, efektywnego uczenia młodych ludzi. W wyjeździe młodzieży towarzyszyli nauczyciele m.in. prowadzący zajęcia w ramach projektu: Jolanta Dunst, Bartłomiej Bir oraz Anna Sikorska.

ZDJĘCIA