XIV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

22 lutego 2018 o godzinie 14:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach odbył się etap szkolny XIV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Uczniowie zmagali się z testem z wiedzy ogólnej języka angielskiego na poziomie gimnazjalnym. Łącznie można było otrzymać 60 pkt. W tym pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test pisemny – pytania zamknięte. Kolejny etap to poziom powiatu, który odbędzie się 7 marca 2018.

Celem konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania językiem angielskim oraz podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego.

Lista uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów:

Mateusz Malewski z II b – 52 pkt.

Marta Lemańczyk z III a – 50 pkt.

Jakub Karczewski z III b – 47 pkt.

Klaudia Dobrzyńska z II b – 42 pkt.

Eliza Młyńska z III b – 41 pkt.

Julia Olszewska z III a – 40 pkt.

Olga Brunke z III a – 40 pkt.

Jan Żołnowski z III a – 40 pkt.

Aleksander Lisowski z III a – 38 pkt.

Michał Janikowski z III a – 38 pkt.

ZDJĘCIA