98. rocznica Powrotu Kaszub do Macierzy oraz 80. rocznica śmierci Aleksandra Majkowskiego

Nasi uczniowie z p. Edytą Pyszką, opiekunką Samorządu Uczniowskiego reprezentowali naszą szkołę podczas niedzielnych uroczystości związanych z upamiętnieniem 80. rocznicy śmierci Aleksandra Majkowskiego oraz 98. Rocznicy Powrotu Kaszub do Macierzy.

Uroczystości te zainicjowały w Kartuzach obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie tutaj 98 lat temu – 8lutego 1920 roku, wkroczyły oddziały I pułku Ułanów Krechowieckich na czele z gen. Józefem Hallerem, pokojowo przejmując pomorskie tereny na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego. Kaszuby środkowe znów zostały przyłączone do Polski.

Aleksander Majkowski zmarł 10 lutego w 1938 r. w Gdyni, został pochowany 14 lutego w Kartuzach. Jak co roku tego kaszubskiego pisarza, dziennikarza, poetę i dramaturga, przywódcę Towarzystwa Młodokaszubów, prezesa Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów, działacza społecznego, kulturalnego i politycznego, doktora medycyny upamiętniło szerokie grono Kaszubów.

ZDJĘCIA