Projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła”.

Nasza Szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego okresu nauki w szkole. Wszystkie te zabiegi to działania mające pomóc zdobyć jak największą wiedzę przez uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, szczególnie matematyki.

Udział w projekcie zapewnia również kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminów.

Szczegółowe informacje w zakładce PROJEKTY