Weekend dla narzeczonych w naszej szkole

Od piątku do niedzieli w naszej szkole trwał weekendowy kurs przedmałżeński organizowany przez zespół „Dobry początek” powołany przez Księdza Biskupa Diecezjalnego we współpracy z parafią pw. św. Kazimierza w Kartuzach. „Weekend dla narzeczonych” jest przygotowaniem do zawarcia sakramentu małżeństwa metodą dialogowo – kerygmatyczną. Weekendy prowadzą małżeństwa i księża, którzy dzielą się swoim doświadczeniem wiary i dialogu. Ciekawym elementem weekendu jest lekcja tańca.

Wydarzenia tego typu wpisują się w działalność statutową naszej szkoły, która zakłada wychowanie chrześcijańskie w duchu Ewangelii Jezusa.

ZDJĘCIA