Uroczystość ślubowania uczniów klasy VII KSP

W piątek, 13 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy VII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II oraz uczniów, którzy dołączyli do nas w ciągu ubiegłego roku szkolnego. Tym samym nowo przybyli uczniowie stali się pełnoprawnymi członkami naszej wspólnoty szkolnej.

Podczas Liturgii Mszy św. w kościele pw. św. Kazimierza animację muzyczną zapewnił zespół szkolny pod opieką. Grzegorza Puzdrowskiego i ks. dk. Daniela Ciemniewskiego. Po Mszy św. odbyła się uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy VII KSP oraz klasy IIIb KG przygotowali ciekawy apel okolicznościowy. Całość prowadzili: Olga Trawicka i Jakub Karczewski. Zuzanna Wicka wyrecytowała wiersz, który sama napisała na cześć nauczycieli. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły otrzymali symboliczne kaktusy, jako podziękowanie za trud włożony w wychowanie i kształcenie uczniów kartuskiego katolika. Nad całością tej części czuwała p. Magdalena Klawikowska. Życzenia nauczycielom złożyła również p. Magdalena Nosewicz-Pazik, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Marta Lemańczyk.

Po oficjalnych uroczystościach w kościele odbyła się część mniej oficjalna, ale również miła, czyli konkursy dla siódmoklasistów przygotowane przez starszych kolegów i koleżanki z klasy III b pod czujnym okiem p. Krystyny Cieszyńskiej.

Uczniowie zostali poczęstowani tortem, który nauczyciele otrzymali od Rady Rodziców. Siódmoklasiści tworzyli nowy mundurek szkolny, próbowali rozpoznać smaki egzotycznych owoców oraz odpowiadali na różne pytania związane z życiem szkoły. Wychowawcą klasy VII jest p. Danuta Skalska, której dziękujemy za tak piękne przygotowanie uczniów klasy VII.

Dziękujemy również nauczycielowi zajęć fotograficzno – filmowych, p. Michałowi Konkolowi, który tym razem na żywo pokazywał uczniom jak wykonuje się profesjonalne zdjęcia reporterskie w kościele.

ZDJĘCIA