Mała Akademia Filmowa i Artystyczna

Opiekun: Anna Chrapkowska

Dla klas IV-VIII
Termin realizacji (harmonogram): Wyjazdy do teatru i kina, oraz szkolne seanse z historii filmu