Zajęcia na basenie „Neczk”

Opiekun: Tomasz Pytka

Dla klas IV-VIII
Piątki, g. 14.45

Zapisy w sekretariacie lub u p. Tomka Pytki. Jednorazowo na basenie może być 7 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty 10 zł.

ZGODA RODZICÓW