Zajęcia instrumentalno-wokalne

Opiekun: Grzegorz Puzdrowski

Dla klas IV-VIII
Termin realizacji (harmonogram): Środa 15.15-16.00