Zajęcia instrumentalno-wokalne

Opiekun: Grzegorz Puzdrowski

Dla klas IV-VIII
Termin realizacji (harmonogram): Piątek 15.15-16.00

ZGODA RODZICÓW