Zaspół instrumentalny

Opiekun: Grzegorz Puzdrowski

Dla klas IV-VIII
Termin realizacji (harmonogram): Czwartek 14.25-15.10

ZGODA RODZICÓW