Warsztaty z robotyki

Informacja w późniejszym terminie

Opiekun: Dominika Serkowska

Termin realizacji (harmonogram):

Dla klas

– I-II g. 13.35
– III-VI g. 14.20

ZGODA RODZICA