Warsztaty z robotyki

Informacja w późniejszym terminie

Opiekun:

Dla klas

Termin realizacji (harmonogram):

ZGODA RODZICA