informacje dla rodziców

Osoba pierwszego kontaktu:
Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży.
Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (ks. kan. dr. Adama Kałduńskiego) lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej szkole jest nią Pani Magdalena Kobiela – pedagog szkolny, tel. 501 989 523 lub e-mail: madaok@onet.pl
Pani Magdalena Kobiela przyjmuje również w szkole wg następującego harmonogramu:
poniedziałek 13.30 – 15.30
wtorek 12:00 – 15:00
środa 13:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 11:00

mLegitymacja:
Zarządzenie
Regulamin
Wniosek
Instrukcja instalacji

Covid-19:
– Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania KSP w czasie pandemii
– Egzamin ósmoklasisty – procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii

WYPRAWKA SZKOLNA dla uczniów klas I-III w roku szkolnym 2020/2021:
– Klasa I
– Klasa II
– Klasa III

Ankieta – ewaluacja nauczania zdalnego dla rodzica i ucznia

Instrukcja rejestracji w Microsoft Teams 2020/2021

Informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku 2021

Harmonogram spotkań z rodzicami

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni galowe i Msze św. szkolne

Program dla szkół – owoce, warzywa oraz produkty mleczne

STYPENDIA:
Stypendium Burmistrza Kartuz
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – UE
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – z budżetu
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – Zdolni z pomorza